Rupam Śūnyatā

...rupam śūnyatā śūnyatāiva rupam, rupam na prithak śūnyatā śūnyatāya na prithag rupam, yad rupam sa śūnyatā ya śūnyatā tad rupam...

...form is emptiness; emptiness is form. Form is no different from emptiness, and emptiness no different from form; without form there is no emptiness, and without emptiness there is no form...

—Prajñāpāramitā 2